Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
Skap 16, pakke 7 I: Lofthussaken Omslag etc. 2
Skap 16, pakke 7 I: Lofthussaken Korrespondanse om kommisjonssak mot allmuen i Vegårshei 1782-1786 3
Skap 16, pakke 7 I: Lofthussaken Korrespondanse om Telemark 1784-1786 13
Skap 16, pakke 7 I: Lofthussaken Dokumenter 1785 43
Skap 16, pakke 7 I: Lofthussaken Dokumenter mars-november 1786 68
Skap 16, pakke 7 I: Lofthussaken Dokumenter desember 1786 166
Skap 16, pakke 7 I: Lofthussaken Dokumenter 1787 180
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0095
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0095: Skap 16, pakke 7 I
Annen kilde nr. 95 /1785 - 1786 - Saken mot Kristian Lofthus Rettergang Regnskap og skatt Handel Opprør og uroligheter Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner