Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Omslag 3
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra AA 4
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra BB 7
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra CC 12
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra DD 17
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra EE 20
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra FF 23
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra GG 26
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra HH 29
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra JJ 33
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra KK 37
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra LL 41
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra MM 51
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra NN 65
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra OO 67
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra PP 73
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra RR 87
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra QQ 92
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1590-1652 Litra SS 100
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1620-1703 Litra TT 108
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1620-1703 Litra UU 160
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1620-1703 Litra VV 182
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1620-1703 Litra XX 198
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1620-1703 Litra YY 203
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1620-1703 Litra ZZ 219
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1620-1703 Litra ÆÆ 221
Skap 14, pakke 18B: Bergen by 1620-1703 Litra ØØ 237
Skap 14, pakke 33: Bremerholm Litra O: Forpliktelse for Selius Marselis til å skaffe orlogsskip og fregatter 1645 257
Skap 14, pakke 36: Register over brev på Akershus slott 1618 289
Skap 14, pakke 53: Fra magistrater om antall skip og seilas 1696 Litra A: Skipslister 296
Skap 14, pakke 54 Omslag 334
Skap 14, pakke 54 Litra A: Innbyggere i Arendal, Øster-Risør, Mandal og Flekkefjord tollsteder, tollinkvisisjon i Arendal 1695-1722 335
Skap 14, pakke 54 Litra B: Om betydningen av tollstedene sønnafjells og tollernes lønn 1663-1664 367
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0056
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0056: Skap 14, pakke 18B, litra AA-54
Annen kilde nr. 56 /1590 - 1722 - Skap 14, pakke 18B, litra AA-54 Båter og skip Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret Tollvesen