Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Omslag 3
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra O 5
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra A 6
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra B 10
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra C 21
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra D 31
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra E 37
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra F 42
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra G 48
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra H 51
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra J 64
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra K 66
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra L 72
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra M 81
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra N 84
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra O 89
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra P 103
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra Q 132
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra R 139
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra S 143
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra T 151
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra U 159
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Litra V 166
Skap 9, pakke 324: Om tollinntektene nordafjells, særlig i Trondheim, 1707-1721 Uten litra 170
Skap 9, pakke 342 Uten litra: Klager vedk. skatter m.v. i Bergenhus og Trondheim len 177
Skap 9, pakke 350 Omslag 191
Skap 9, pakke 350 Litra A: Jordebok vedk. knekteskatt 1615, Buskerud og Bragernes fogderi 192
Skap 9, pakke 350 Litra B: Jordebok vedk. knekteskatt 1615, Tune og Åbygge fogderi 228
Skap 9, pakke 350 Litra C: Jordebok vedk. knekteskatt 1615, Hedemarken og Østerdalen 248
Skap 9, pakke 350 Litra D: Jordebok vedk. knekteskatt 1615, Moss fogderi 293
Skap 9, pakke 350 Litra E: Jordebok vedk. knekteskatt 1615, Mandal len 304
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0038
Lenke til Arkivportalen
EA-4061: Danske Kanselli, Skapsaker
F: Skapsaker
L0038: Skap 9, pakke 324-350
Annen kilde nr. 38 /1615 - 1721 - Skap 9, pakke 324-350 Jordebøker Handel Eiendom Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen