Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
Skap 8, pakke 168: Manntall og mønstringsruller 1653-1655 Litra CC: Bergenhus len 1653 3
Skap 8, pakke 168: Manntall og mønstringsruller 1653-1655 Litra DD: Råbyggelaget fogderi 1655 41
Skap 8, pakke 168: Manntall og mønstringsruller 1653-1655 Litra EE: Bergenhus len og by 1655 142
Skap 8, pakke 173: Kjøpstadprivilegier 1701-1754 Litra A-E, L-N, uten litra 178
Skap 8, pakke 174: Innberetninger og prosjekter om "politien" ca. 1670-1703 Litra FI: "Politien" i Bergen, politimester Fastings prosjekt 269
Skap 8, pakke 174: Innberetninger og prosjekter om "politien" ca. 1670-1703 Litra FII: "Politien" i Bergen, politimester Fastings prosjekt 344
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0017
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0017: Skap 8, pakke 168-174
Annen kilde nr. 17 /1653 - 1754 - Skap 8, pakke 168-174: Manntall og mønstringsruller, kjøpstadsprivilegier, etc. Manntall Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner