Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
Skap 8, pakke 73: Dom 1617 om Arnegården i Bergen. 2
Skap 8, pakke 74: Allmuen i Follo om hogst av grantømmer i egne skoger og furutømmer til kongens sager 1622. 15
Skap 8, pakke 75: Fortegnelse over drapssaker ved herredagen i Oslo 1616. 31
Skap 8, pakke 76: Lagmann i Fredrikstad Christen Jensens utilbørlige ytringer mot regjeringen 1669. 45
Skap 8, pakke 80: Bergens offentlige bygninger 1706-1707. Omslag etc. 101
Skap 8, pakke 80: Bergens offentlige bygninger 1706-1707. Litra I 102
Skap 8, pakke 87: Register over åpne brev og missiver fra Kristian 2.s tid til Fredrik 3.s tid. 127
Skap 8, pakke 90: Dom 1617 over Kirsten, enke etter Gierlick Petersen, for ærekrenkelse mot magistraten i Bergen. 289
Skap 8, pakke 95: Om vedvarder og landevakt 1640-1651. 303
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0003
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0003: Skap 8, pakke 73-95
Annen kilde nr. 3 /1616 - 1691 - Skap 8, pakke 73-95 Rettergang Skogbruk Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret Hus og bygninger