Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Nord-Varanger lensmannskontor

Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Tittelblad upaginert
Takstmenn 1914-1920 upaginert
Branntakstar 1913-1920 1
Branntakstar 1921-1922 440-441
Register 500
Autorisasjon 1913 upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1166/Fp/Fpb/L0199
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Nord-Varanger lensmannskontor Fp: Norges Brannkasse
Fpb: Branntakstprotokoller
L0199: Branntakstprotokoller
Branntakster nr. 199/1913 - 1922 Finnmark fylke
Nord-Varanger komm.
Skjematakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger