Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Nord-Varanger lensmannskontor

Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1895-1900 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1901-1910 80-81
Branntakstar Skjema nr. 1 1911-1913 336-337
Branntakstar Skjema nr. 1 1901-1910 346-347
Branntakstar Skjema nr. 1 1911-1912 348-349
Branntakstar Skjema nr. 2 1895-1900 400-401
Branntakstar Skjema nr. 2 1901-1910 412-413
Branntakstar Skjema nr. 2 1911-1913 476-477
Register 600
Laust vedlegg 1898 upaginert
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1166/Fp/Fpb/L0198
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Nord-Varanger lensmannskontor Fp: Norges Brannkasse
Fpb: Branntakstprotokoller
L0198: Branntakstprotokoller
Branntakster nr. 198/1895 - 1913 Finnmark fylke
Nord-Varanger komm.
Skjematakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger