Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Nord-Varanger lensmannskontor

Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakstar 1880 1a
Branntakstar 1881-1890 6b-7a
Branntakstar 1891-1900 34b-35a
Branntakstar 1901-1910 48b-49a
Branntakstar 1911-1920 62b-63a
Branntakstar 1921-1930 70b-71a
Branntakstar 1931-1940 84b-85a
Branntakstar 1941-1949 106b-107a
Erklæring 1941 108b-109a
Branntakstar 1941-1949 109b-110a
Autorisasjon 1878 upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1166/Fp/Fpb/L0197
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Nord-Varanger lensmannskontor Fp: Norges Brannkasse
Fpb: Branntakstprotokoller
L0197: Branntakstprotokoller
Branntakster nr. 197/1880 - 1949 Finnmark fylke
Nord-Varanger komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger