Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Nord-Varanger lensmannskontor

Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakstar 1860 1a
Kladd 23b-24a
Autorisasjon 1859 upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1166/Fp/Fpb/L0196
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Nord-Varanger lensmannskontor Fp: Norges Brannkasse
Fpb: Branntakstprotokoller
L0196: Branntakstprotokoller
Branntakster nr. 196/1860 Finnmark fylke
Nord-Varanger komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger