Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Kontoret for utsatte, Kontoret for utsatte, 3. avdeling
Tittelside 3
Manntall etter løpenummer 1001-1050 4
Manntall etter løpenummer 1051-1100 54
Manntall etter løpenummer 1101-1150 105
Manntall etter løpenummer 1151-1200 159
Manntall etter løpenummer 1201-1250 211
Manntall etter løpenummer 1251-1300 262
Manntall etter løpenummer 1301-1350 317
Manntall etter løpenummer 1351-1400 375
Manntall etter løpenummer 1401-1450 428
Manntall etter løpenummer 1451-1500 487
Manntall etter løpenummer 1501-1550 543
Manntall etter løpenummer 1550-1592 603
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/H/Hd/L0007
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet H: Kontoret for utsatte
Hd: Kontoret for utsatte, 3. avdeling
L0007: Manntallsprotokoll. Mnr. 1001-1604
Diverse fattigvesen nr. 7/1897 - 1910 - Manntallsprotokoll, mnr. 1001-1604 (1591-1604 er blanke). Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen