Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Kontoret for utsatte, Kontoret for utsatte, 3. avdeling
Tittelside 3
Manntall etter løpenummer 1-50 4
Manntall etter løpenummer 51-100 73
Manntall etter løpenummer 101-150 140
Manntall etter løpenummer 151-200 208
Manntall etter løpenummer 201-250 265
Manntall etter løpenummer 251-300 326
Manntall etter løpenummer 301-350 393
Manntall etter løpenummer 351-400 448
Manntall etter løpenummer 401-450 529
Manntall etter løpenummer 451-500 602
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/H/Hd/L0003
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet H: Kontoret for utsatte
Hd: Kontoret for utsatte, 3. avdeling
L0003: Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500
Diverse fattigvesen nr. 3/1887 - 1897 - Manntallsprotokoll, mnr. 1-500. Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen