Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statsrådssekretariatet

Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Lover, Lover, anordninger m.v.
Love, Anordninger, Kundgjørelser, Plakater m.m. 3
1814 Forside 4
1814 Innholdsfortegnelse 5
1814 nr. 1 8
1814 nr. 2 10
1814 nr. 3 12
1814 nr. 4 14
1814 nr. 5 18
1814 nr. 6 20
1814 nr. 7 22
1814 nr. 8 24
1814 nr. 9 25
1814 nr. 10 27
1814 nr. 11 29
1814 nr. 12 30
1814 nr. 13 32
1814 nr. 14 34
1815 Forside 36
1815 Innholdsfortegnelse 37
1815 nr. 1 40
1815 nr. 2 44
1815 nr. 3 49
1815 nr. 4 52
1815 nr. 5 57
1815 nr. 6 63
1815 nr. 7 70
1815 nr. 8 74
1815 nr. 9 80
1815 nr. 10 83
1815 nr. 11 88
1815 nr. 12 91
1815 nr. 13 94
1815 nr. 14 96
1815 nr. 15 97
1815 nr. 16 98
1815 nr. 17 99
1815 nr. 18 101
1815 nr. 19 103
1815 nr. 20 109
1815 nr. 21 126
1815 nr. 22 129
1815 nr. 23 133
1815 nr. 24 137
1815 nr. 25 139
1815 nr. 26 141
1815 nr. 27 146
1815 nr. 28 148
1815 nr. 29 169
1815 nr. 30 172
1815 nr. 31 175
1815 nr. 32 178
1815 nr. 33 181
1815 nr. 34 184
1815 nr. 35 187
1815 nr. 36 190
1815 nr. 37 193
1815 nr. 38 195
1815 nr. 39 198
1815 nr. 40 201
1815 nr. 41 205
Kildeinformasjon
RA/S-1001/D/Dd/Dda/L0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statsrådssekretariatet D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dd: Lover
Dda: Lover, anordninger m.v.
L0001: Lover etc. Tittelbladet "Love, Anordninger, Kundgjørelser, Plakater m.m."
Annen kilde nr. 1/1814 - 1815 - Lover etc. Tittelbladet "Love, Anordninger, Kundgjørelser, Plakater m.m.". Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Regjeringens fellesorganer Lovverk