Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Departementene i 1814

1. departement
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Forside 2
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Fra den alminnelige pensjonskassen 3
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Fra den miliære pensjonskassen 7
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Fra postkassen 12
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Fra fond under Generalitetet 31
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Summarisk ekstrakt over pensjoner fra Zahlkassen 43
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Sum. ekst. over pensjoner fra Bergens stiftamtstue 65
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Sum. ekst. over pensj. fra Trondheims stiftamtst. 75
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Pensjoner for Sjøetatens regning 82
Fortegnelser over pensjoner og vartpenger Diverse lister over pensjonsutbetalinger 94
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3899/Fa/L0027
Lenke til Arkivportalen
Departementene i 1814 Fa: 1. departement
L0027: Bokholderkontoret - "En del fortegnelser fra 1814 over pensjoner og vartpenge"
Annen kilde nr. 27 /1814 - Bokholderkontoret - "En del fortegnelser fra 1814 over pensjoner og vartpenge". Pensjon Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Departementene