Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Departementene i 1814

1. departement
Innholdsfortegnelse til registeret upaginert
Regentskapets resolusjoner 1
Kongelige resolusjoner 2-3
Første departement 4-5
Annet departement 10-11
Tredje departement 18-19
Femte departement 30-31
Sekretariatet 34-35
Kommandokontoret 40a-40b
Komiteen for opplysningsfaget 43-44
Kommissariatskollegium 45-46
Sjøkrigskommissariatet 51-52
Provideringssaker 55-56
Zahlkassen 59-60
Bergens Stiftamtstue 63-64
Overbergamtet 67-68
Rigsbanken 69-70
Contoir Anmeldelser 71-72
Premier for levnetsmidler 73-74
Vegvesensaker 79-80
von Holten og Wiewild 81-82
Akershus stiftamtmannskap 83-84
Kristiansand og Bergen stiftamtmannskap 85-86
Trondhjem stiftamtmannskap og Vallø saltverk 87-88
Pensjonssaker 89-90
Aktive fordringer og premier for druknedes redning 93-94
Anonyme angivelser og Akershus stiftsdireksjon 95a-95b
Frivillige bidrag til statskassen, renter av obl. 96-97
Hoffetaten, bygningssaker, assuransekomm. m.m. 98-99
Nordre Trondhjems amt og sølvberegninger 100-101
Kongelige resolusjoner 104-105
Alfabetisk register A-K 144-145
Alfabetisk register L-Ø 164-165
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3899/Fa/L0014
Lenke til Arkivportalen
Departementene i 1814 Fa: 1. departement
L0014: Bokholderkontoret - Register til journalen
Annen kilde nr. 14 /1814 - 1815 - Bokholderkontoret - Register til journalen. Journaler Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Departementene