Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1800-1814

NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET), Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Kongelig resolusjon, Forestillinger
2. april Uten nr. 1a
Januar Nr. 1 - 5 3b
Februar Nr. 6 - 26 8b
Mars Nr. 27 - 56 32a
April Nr. 57 - 92 61b
Mai Nr. 93 - 120 101b
Juni Nr. 121 - 153 134b
Juli Nr. 154 - 188 178b
August Nr. 189 - 214 213b
September Nr. 215 - 237 241b
Oktober Nr. 238 - 263 269a
August (?) Uten nr. 319a
November Nr. 264 - 291 320b
Desember Nr. 292 - 319 354b
Alfabetisk register A - N 384b
Alfabetisk register O - 391a
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-3024/H/Hf/Hfa/Hfab/L0011
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli 1800-1814 H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfa: Kongelig resolusjon
Hfab: Forestillinger L0011: Forestillinger
Annen kilde nr. 11 /1810 - 3. departements forestillinger. Kongebrev, supplikker og innlegg Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner