Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1800-1814

NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET), Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Kongelig resolusjon, Forestillinger
25. mars Uten nr. upaginert
Januar - februar Nr. 1 - 3 upaginert
Mars Nr. 4 - 14 upaginert
April Nr. 15 - 38 upaginert
Mai Nr. 39 - 51 upaginert
Juni Nr. 52 - 67 upaginert
Juli Nr. 68 - 81 upaginert
August Nr. 82 - 90 upaginert
September Nr. 91 - 110 upaginert
Oktober Nr. 111 - 121 upaginert
November Nr. 122 - 123 upaginert
Desember Nr. 124 - 137 upaginert
Januar 1809 Nr. 138 - 139 upaginert
Alfabetisk register upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-3024/H/Hf/Hfa/Hfab/L0009
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli 1800-1814 H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfa: Kongelig resolusjon
Hfab: Forestillinger L0009: Forestillinger, Kanselliets avdeling i Kolding og Rendsborg
Annen kilde nr. 9 /1808 - 1809 - 3. departements forestillinger. Kongebrev, supplikker og innlegg Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner