Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1800-1814

NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET), Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Kongelig resolusjon, Forestillinger
Januar Nr. 1 - 15 upaginert
Februar Nr. 16 - 32 upaginert
Mars Nr. 33 - 40 upaginert
April Nr. 41 - 53 upaginert
Mai Nr. 54 - 68 upaginert
Juni Nr. 69 - 76 upaginert
Juli Nr. 77 - 91 upaginert
August - oktober Nr. 92 - 93 upaginert
November Nr. 94 - 105 upaginert
Desember Nr. 106 - 115 upaginert
Alfabetisk register upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-3024/H/Hf/Hfa/Hfab/L0008
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli 1800-1814 H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfa: Kongelig resolusjon
Hfab: Forestillinger L0008: Forestillinger
Annen kilde nr. 8 /1807 - Norske justisdepartements forestillinger. Kongebrev, supplikker og innlegg Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner