Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1800-1814

NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET), Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Kongelig resolusjon, Forestillinger
Januar Nr. 1 - 13 upaginert
Februar Nr. 14 - 22 upaginert
Mars Nr. 23 - 36 upaginert
April Nr. 37a upaginert
April Nr. 37b - 44 upaginert
Mai Nr. 45 - 59 upaginert
Juni Nr. 60 - 69 upaginert
Juli Nr. 70 - 76 upaginert
August Nr. 77 - 86 upaginert
September Nr. 87 - 97 upaginert
Oktober Nr. 98 - 109 upaginert
November Nr. 110 - 120 upaginert
Desember Nr. 121 - 132 upaginert
Alfabetisk register A - N upaginert
Alfabetisk register O - upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-3024/H/Hf/Hfa/Hfab/L0007
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli 1800-1814 H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfa: Kongelig resolusjon
Hfab: Forestillinger L0007: Forestillinger
Annen kilde nr. 7 /1806 - Norske justisdepartements forestillinger. Kongebrev, supplikker og innlegg Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner