Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1800-1814

NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET), Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Kongelig resolusjon, Forestillinger
Januar Nr. 1 - 11 upaginert
Februar Nr. 12 - 27 upaginert
Mars Nr. 28 - 34 upaginert
April Nr. 35 - 48 upaginert
Mai Nr. 49 - 63 upaginert
Juni Nr. 64 - 72 upaginert
Juli Nr. 73 - 78 upaginert
August Nr. 79 - 84 upaginert
September Nr. 85 - 89 upaginert
Oktober Nr. 90 - 102 upaginert
November Nr. 103 - 113 upaginert
Desember Nr. 114 - 118 upaginert
Alfabetisk register A - N upaginert
Alfabetisk register O - upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-3024/H/Hf/Hfa/Hfab/L0005
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli 1800-1814 H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfa: Kongelig resolusjon
Hfab: Forestillinger L0005: Forestillinger
Annen kilde nr. 5 /1804 - Norske justisdepartements forestillinger. Kongebrev, supplikker og innlegg Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner