Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Rogaland Gifte Byer A 3
Rogaland Døde Bygder B 181
Rogaland Døde Byer C 643
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2228/D/Df/Dfd/Dfdc/L0023
Lenke til Arkivportalen
S-2228: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfd: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1931-1940
Dfdc: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1933
L0023: Rogaland
Folkemengdens bevegelse nr. 23 /1933 - - Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene