Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Årdal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1926 1
Branntakstar 1927 12-13
Branntakstar 1928 36-37
Branntakstar 1929 68-69
Branntakstar 1930 108-109
Branntakstar 1931 136-137
Branntakstar 1932 244-245
Branntakstar 1933 268-269
Branntakstar 1934 288-289
Branntakstar 1935 316-317
Branntakstar 1936 340-341
Branntakstar 1937 372-373
Branntakstar 1938 388-389
Branntakstar 1939 440-441
Autorisasjon 1925 500
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-30501/0012/L0010
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Årdal 0012: Branntrygding
L0010: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 10/1926 - 1939 Sogn og Fjordane fylke
Årdal komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger