Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Årdal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1949 1
Branntakstar 1950 90-91
Branntakstar 1951 178-179
Register 374-375
Autorisasjon 1948 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-30501/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Årdal 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5/1949 - 1951 Sogn og Fjordane fylke
Årdal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger