Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Årdal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1901 1a
Branntakstar 1908 1b-2a
Branntakstar 1910 4b-5a
Branntakstar 1911 8b-9a
Branntakstar 1912 9b-10a
Branntakstar 1914 10b-11a
Branntakstar 1915 12b-13a
Branntakstar 1916 18b-19a
Branntakstar 1917 22b-23a
Branntakstar 1918 29b-30a
Branntakstar 1919 38b-39a
Branntakstar 1920 71b-72a
Register 93b-94a
Autorisasjon 1893 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-30501/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Årdal 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/1901 - 1920 Sogn og Fjordane fylke
Årdal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger