Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Vik

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1898-1900 1a
Branntakstar 1901-1910 5b-6a
Branntakstar 1911-1920 49b-50a
Branntakstar 1921-1925 77b-78a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-30301/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Vik 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/1898 - 1925 Sogn og Fjordane fylke
Vik komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger