Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Register upaginert
Branntakstar 1950 1
Branntakstar 1951 40-41
Branntakstar 1952 88-89
Branntakstar 1953 140-141
Branntakstar 1954 172-173
Branntakstar 1955 208-209
Autorisasjon 1950 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29901/0012/L0015
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0015: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 15/1950 - 1955 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger