Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1938 1
Branntakstar 1939 16-17
Branntakstar 1940 164-165
Branntakstar 1941 196-197
Branntakstar 1942 220-221
Branntakstar 1943 240-241
Branntakstar 1944 276-277
Branntakstar 1945 344-345
Branntakstar 1946 368-369
Branntakstar 1947 392-393
Branntakstar 1948 412-413
Branntakstar 1949 440-441
Branntakstar 1950 488-489
Autorisasjon 1938 500
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-29901/0012/L0014
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0014: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 14/1938 - 1950 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger