Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1931 1
Branntakstar 1932 32-33
Branntakstar 1933 96-97
Branntakstar 1934 180-181
Branntakstar 1935 244-245
Branntakstar 1936 304-305
Branntakstar 1937 384-385
Branntakstar 1938 464-465
Autorisasjon 1931 500
Kildeinformasjon
SAB/A-29901/0012/L0013
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0013: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 13/1931 - 1938 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger