Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1922 1
Branntakstar 1923 48-49
Branntakstar 1924 96-97
Branntakstar 1925 120-121
Branntakstar 1926 140-141
Branntakstar 1927 176-177
Branntakstar 1928 264-265
Branntakstar 1929 308-309
Branntakstar 1930 372-373
Branntakstar 1931 432-433
Register 500
Autorisasjon 1921 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29901/0012/L0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0012: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 12/1922 - 1931 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger