Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1907 1
Branntakstar 1908 20-21
Branntakstar 1909 68-69
Branntakstar 1910 108-109
Branntakstar 1911 136-137
Branntakstar 1912 164-165
Branntakstar 1913 180-181
Branntakstar 1914 204-205
Register 400
Autorisasjon 1906 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29901/0012/L0010
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0010: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 10/1907 - 1914 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger