Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1901 1
Branntakstar 1902 8-9
Branntakstar 1903 36-37
Branntakstar 1904 56-57
Branntakstar 1905 80-81
Branntakstar 1906 88-89
Branntakstar 1907 112-113
Branntakstar 1908 136-137
Branntakstar 1909 184-185
Branntakstar 1910 216-217
Branntakstar 1911 260-261
Branntakstar 1912 300-301
Branntakstar 1913 356-357
Branntakstar 1914 372-373
Register 396
Autorisasjon 1898 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-29901/0012/L0009
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0009: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 9/1901 - 1914 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger