Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1895 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1896 36-37
Branntakstar Skjema nr. 1 1897 76-77
Branntakstar Skjema nr. 1 1898 148-149
Branntakstar Skjema nr. 1 1899 196-197
Branntakstar Skjema nr. 1 1900 212-213
Branntakstar Skjema nr. 1 1901 244-245
Branntakstar Skjema nr. 1 1902 284-285
Branntakstar Skjema nr. 1 1903 316-317
Branntakstar Skjema nr. 1 1904 336-337
Branntakstar Skjema nr. 1 1905 364-365
Branntakstar Skjema nr. 1 1906 380-381
Branntakstar Skjema nr. 2 1895 400-401
Branntakstar Skjema nr. 2 1896 432-433
Branntakstar Skjema nr. 2 1897 468-469
Branntakstar Skjema nr. 2 1898 500-501
Branntakstar Skjema nr. 2 1899 564-565
Branntakstar Skjema nr. 2 1900 576-577
Branntakstar Skjema nr. 2 1899 584-585
Branntakstar Skjema nr. 2 1900 588-589
Branntakstar Skjema nr. 2 1901 592-593
Register 600
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29901/0012/L0008
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0008: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 8/1895 - 1906 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger