Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Branntakstar 1952 1
Branntakstar 1953 72-73
Branntakstar 1954 154-155
Branntakstar 1955 266-267
Kildeinformasjon
SAB/A-29901/0012/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0007: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 7/1952 - 1955 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger