Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Branntakstar 1948 1
Branntakstar 1949 24-25
Branntakstar 1950 98-99
Branntakstar 1951 126-127
Branntakstar 1952 180-181
Register 190-191
Autorisasjon 1948 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29901/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 6/1948 - 1952 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger