Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
Branntakstar 1945 1
Branntakstar 1946 6-7
Branntakstar 1947 58-59
Branntakstar 1948 130-131
Register 176-177
Autorisasjon 1945 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29901/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Sogndal 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5/1945 - 1950 Sogn og Fjordane fylke
Sogndal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger