Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Selje

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1937 1
Branntakstar 1939 4-5
Branntakstar 1940 12-13
Branntakstar 1941 20-21
Branntakstar 1943 28-29
Branntakstar 1945 32-33
Branntakstar 1947 36-37
Branntakstar 1948 40-41
Branntakstar 1949 48-49
Branntakstar 1951 60-61
Branntakstar 1952 68-69
Branntakstar 1951 72-73
Branntakstar 1952 84-85
Branntakstar 1953 96-97
Autorisasjon 1937 500
Kildeinformasjon
SAB/A-29701/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Selje 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 4/1937 - 1953 Sogn og Fjordane fylke
Selje komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger