Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Selje

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1895 1
Branntakstar 1898 4-5
Branntakstar 1903 12-13
Branntakstar 1904 16-17
Branntakstar 1907 20-21
Branntakstar 1908 24-25
Branntakstar 1909 36-37
Branntakstar 1913 48-49
Branntakstar 1914 56-57
Branntakstar 1929 60-61
Register 300
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29701/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Selje 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 3/1895 - 1929 Sogn og Fjordane fylke
Selje komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger