Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Naustdal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1911 1
Branntakstar 1912 4-5
Branntakstar 1914 12-13
Branntakstar 1917 24-25
Branntakstar 1918 28-29
Branntakstar 1923 40-41
Branntakstar 1925 44-45
Branntakstar 1926 56-57
Branntakstar 1930 64-65
Branntakstar 1931 68-69
Branntakstar 1932 88-89
Branntakstar 1933 92-93
Branntakstar 1937 96-97
Branntakstar 1938 108-109
Branntakstar 1939 132-133
Branntakstar 1940 144-145
Branntakstar 1945 156-157
Branntakstar 1947 160-161
Branntakstar 1953 164-165
Autorisasjon 1911 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29501/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Naustdal 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 2/1911 - 1953 Sogn og Fjordane fylke
Naustdal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger