Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Lærdal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1941-1950 1
Branntakstar 1951-1953 312-313
Autorisasjon 1937 380
Kildeinformasjon
SAB/A-29401/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Lærdal 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 4/1941 - 1953 Sogn og Fjordane fylke
Lærdal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger