Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Lærdal

Branntrygding
Tittelblad 1a
Branntakstar 1846-1850 1a
Branntakstar 1851-1860 24b-25a
Branntakstar 1861-1870 56b-57a
Branntakstar 1871-1880 103b-104a
Branntakstar 1881-1890 174b-175a
Register 258b-259a
Takstmenn 1864-1885 260b
Kildeinformasjon
SAB/A-29401/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Lærdal 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/1846 - 1890 Sogn og Fjordane fylke
Lærdal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger