Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Luster

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1954 1
Branntakstar 1955 48-49
Kildeinformasjon
SAB/A-29301/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Luster 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 6/1954 - 1955 Sogn og Fjordane fylke
Luster komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger