Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Luster

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1928 1
Branntakstar 1929 4-5
Branntakstar 1930 20-21
Branntakstar 1931 28-29
Branntakstar 1932 44-45
Branntakstar 1933 58-59
Branntakstar 1934 66-67
Branntakstar 1938 74-75
Branntakstar 1939 92-93
Branntakstar 1940 104-105
Branntakstar 1941 106-107
Branntakstar 1942 108-109
Branntakstar 1943 114-115
Branntakstar 1944 132-133
Branntakstar 1943 136-137
Branntakstar 1944 152-153
Branntakstar 1945 210-211
Branntakstar 1946 216-217
Branntakstar 1947 248-249
Branntakstar 1948 308-309
Branntakstar 1949 348-349
Branntakstar 1950 362-363
Branntakstar 1951 396-397
Branntakstar 1952 436-437
Branntakstar 1953 494-495
Branntakstar 1954 536-537
Branntakstar 1955 584-585
Kildeinformasjon
SAB/A-29301/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Luster 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5/1928 - 1955 Sogn og Fjordane fylke
Luster komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger