Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Leikanger

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1920 1
Branntakstar 1921 36-37
Branntakstar 1922 88-89
Branntakstar 1923 156-157
Branntakstar 1924 332-333
Branntakstar 1925 408-409
Branntakstar 1926 452-453
Register 500
Autorisasjon 1916 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29201/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Leikanger 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 6/1920 - 1926 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger