Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Gloppen og Breim

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1933 1
Branntakstar 1935 8-9
Branntakstar 1937 12-13
Branntakstar 1938 16-17
Branntakstar 1955 20-21
Autorisasjon 1924 500
Kildeinformasjon
SAB/A-27801/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gloppen og Breim 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 4/1933 - 1955 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger