Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Gaular

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1917-1920 1
Branntakstar 1921-1930 20-21
Branntakstar 1931-1940 104-105
Branntakstar 1941-1943 480-481
Autorisasjon 1917 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-27601/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gaular 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 6/1917 - 1943 Sogn og Fjordane fylke
Gaular komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger