Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Gaular

Branntrygding
Branntakstar 1951-1955 1
Takstmenn 1952-1954 378-379
Kildeinformasjon
SAB/A-27601/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gaular 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 4/1951 - 1955 Sogn og Fjordane fylke
Gaular komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger