Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Gaular

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1892-1900 1a
Branntakstar 1901-1910 15b-16a
Branntakstar 1911-1920 18b-19a
Branntakstar 1921-1924 94b-95a
Kildeinformasjon
SAB/A-27601/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gaular 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/1892 - 1924 Sogn og Fjordane fylke
Indre Holmedal komm.
Gaular komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger