Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Førde

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1946 1
Branntakstar 1947 8-9
Autorisasjon 1946 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-27401/0012/L0010
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0010: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 10/1946 - 1947 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger