Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Førde

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1953 1
Branntakstar 1954 8-9
Branntakstar 1955 108-109
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27401/0012/L0007
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0007: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 7 /1953 - 1955 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger