Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Førde

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1951 1
Branntakstar 1952 306-307
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27401/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5 /1951 - 1952 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger