Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Førde

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1951 1
Autorisasjon 1951 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-27401/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 4/1951 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger